portfolio > Postcard - sized mixed media,collages

COLLAGE/MIXED MEDIA on upcycled card.
Collage/ mixed media on upcycled card
7x5 inches
2007
$40
cut paper
Cut paper collage on upcycled card
6x4
2019
$35
cut and paste
collage on upcycled card
7x5
2020
$25
cut and paste
collage on upcycled card
6x4
2020
$25
Collage on upcycled cardboard/ mixed media
Collage/ mixed media on upcycled card
6 x 4. “
2017
$30
Collage/ mixed media/ mini collage
Collage/ mixed media on upcycled card
6 x 4 “
2018
$30
COLLAGE/MIXED MEDIA
Collage/ mixed media on upcycled card
7x5 inches
2018
$30